Lietošanas noteikumi

1. Vispārēji noteikumi

1.1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) paredz internetveikala www.drfrank.lv lietošanas kārtību. Noteikumus piemēro, kad Pircējs pasūta un pērk www.drfrank.lv piedāvātās preces vai citādi izmanto šī internetveikala pakalpojumus.Šie Noteikumi var mainīties, tādēļ lūdzam uzmanīgi izlasīt šos noteikumus pirms preces iegadāšānas www.wowgames.lv.

1.2. Pārdevējs ir : SIA START PRO (reģistrācijas Nr. 43603092021, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. 43603092021, juridiskā adrese: Pērnavas iela 28-30, Jelgava, Latvija,LV-3004).

1.3. Pircējs ir fiziska vai juridiska persona, kas iepērkas www.wowgames.lv  vai izmanto citus internetveikala pakalpojumus.

1.4. Līdz ar Pircēja veikto preču pasūtījumu Noteikumi kļūst par Pircēja un Pārdevēja pirkuma līguma noteikumiem, kas ir abiem līgumslēdzējiem obligāts juridisks dokuments. Līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad Pircējs pasūta preces www.wowgames.lv , Noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksā par precēm un pa e-pastu saņem Pārdevēja apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts un maksājums ir saņemts.

1.5. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces www.wowgames.lv , ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem vai tiem nepiekrīt. Ja Pircējs nepiekrīt Noteikumiem vai kādai to daļai, viņš nav tiesīgs pasūtīt preces www.wowgames.lv . Ja Pircējs pasūta preces, ir uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem un pilnīgi tiem piekrīt.

1.6. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji grozīt un papildināt Noteikumus. Pircējam iepērkoties www.drfrank.lv, tiek piemēroti Noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Pircējam jāiepazīstas ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.7. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.

1.8. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos E-pakalpojumus vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs izmanto www.drfrank.lv, pārkāpjot Noteikumus, mēģina kaitēt www.drfrank.lv, darba stabilitātei vai drošībai.

1.9. Rodoties būtiskiem apstākļiem, Pārdevējs ir tiesīgs uz laiku vai pavisam pārtraukt www.drfrank.lv darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pircējam.

2. Reģistrācija un personas datu apstrāde

2.1. Lai varētu apstiprināt pasūtījumu www.drfrank.lv  un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir jāreģistrējas www.drfrank.lv. Reģistrācijas anketā ir obligāti jānorāda šādi Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, parole, e-pasta adrese.

2.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas anketā sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus (vai nav izmainījis vai papildinājis datus).

2.3. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt un/ vai papildināt datus.

2.4. Reģistrējoties Pircējs iegūst individuālus piekļuves datus (lietotājvārdu un paroli). Pircējs apņemas tos uzglabāt drošā vietā un neatklāt trešajām personām. Pircējs ir atbildīgs par viņam sniegto pievienošanās datu glabāšanu, kā arī par jebkuru darbību (datu sniegšanu, veiktajiem preču pasūtījumiem u.c.), kas tiek veikta www.drfrank.lv, pievienojoties ar individuālu lietotājvārdu un paroli. Ja www.wowgames.lv   sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas pievienojas www.wowgames.lv , izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju. Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni +371 29884053 vai e-pastu startprosia@gmail.com

2.5. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības, citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

2.6. Pircēja personas dati tiks izmantoti, identificējot Pircēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām precēm, veicot citas no pirkuma līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus www.wowgames.lv pakalpojumus. Pircēja personas dati var tikt apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai saņemot Pircēja piekrišanu.

2.7. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot www.wowgames.lv administrēšanu, preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma veikšanu un izpildi saistītus pakalpojumus. Pārdevējs neatklās Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot iepriekš šajā punktā minētos Pārdevēja partnerus, kā arī Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.

2.8. Pārdevējs statistikai var izmantot ar Pircēja personu tieši nesaistītus datus, t. i., datus par iegādātajām precēm. Šādi statistikas dati tiks atlasīti un apstrādāti tā, lai netiktu atklāta Pircēja personas identitāte vai citi personas dati, pēc kuriem būtu iespējams noteikt personas identitāti.

3. Prečes un to pasūtīšana

3.1. Preces attēls un apraksts

3.1.1. Precēm var būt dažas atšķirības formā, krāsā, iepakošanā vai dizainā, ka arī attēlā var būt daļas, kas neietilpst preces komplektācijā. Preču aprakstiem ir informatīva nozīme, parametros vai komplektācijās var būt ražotāju noteiktās izmaiņas vai modifikācijas. Ja Jums ir jautājums par preci lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu startprosia@gmail.com, norādot preces nosaukumu.

3.2. Cena un Apmaksa

3.2.1. Visas cenas norādītas mūsu internetveikalā ir par vienu preces vienību, un ieklauj sevī visas akcijas, īpašos piedāvājumus, bet neiekļauj piegādes pakalpojuma izmaksas. Kad Jūs esat izvēlējies piegādes pakalpojuma veidu no pieejamajām iespējām, piegādes pakalpojuma maksa tiks pievienota pie kopējās pasūtījuma summas.

3.2.2. Preču cenas www.drfrank.lv izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro ar iekļautu PVN. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā www.wowgames.lv pasūtījuma veikšanas brīdī.

3.2.3. Pircējs norēķinās par precēm priekšsamaksas veidā, pēc pasūtījuma apstiprināšanas, saņemot izrakstītu e-pastu. Naudu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā.

3.2.4. Pircējam par pasūtītajām precēm ir jāsamaksā 1 (vienas) dienas laikā kopš pasūtījuma veikšanas (rēķina saņemšanas). Tikai saņemot maksu par precēm un piegādes maksu, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta un ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos. Preču un piegādes cenā ir iekļauts PVN.

3.2.5. Pārdevējs ir tiesīgs, nepaziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu, ja Pircējs nesamaksā par precēm vienas dienas laikā kopš pasūtījuma veikšanas (rēķina izsūtīšanas).

3.2.6. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt minimālo preču groza lielumu, t. i., minimālo summu, pēc kuras sasniegšanas tiks izpildīts Pircēja pasūtījums. Par piemērojamo minimālo pirkuma summu Pircējs tiek informēts www.wowgames.lv   pasūtījuma noformēšanas laikā, ja šādi ierobežojumi pastāv.

3.3. Piegāde

3.3.1. Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā (Latvija). www.wowgames.lv pieņem pasūtījumu tikai tad, ja ievadītā piegādes adrese ietilpst noteiktajā teritorijā. Preces tiek piegādātas atbilstoši Pircēja izvēlētajam piegādes veidam.

3.3.2. Par preču piegādi jāmaksā piegādes maksa, kas ir norādīta www.drfrank.lv sadaļā „Piegāde” pasūtīšanas brīdī. Piegādes maksa var būt gan fiksēta, gan arī atkarīga no Pircēja pasūtīto preču vērtības.

3.3.3. Pircēja pasūtītās preces tiek komplektētas Pārdevēja tirdzniecības vietās (veikalā vai noliktavā).

3.3.4. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā mērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja Pircēju apkalpojošajā veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs informēs Pircēju, sazinoties pa tālruni (ja pircējs to ir norādījis) vai e-pasta adresi, kas uzrādīta, reģistrējoties www.wowgames.lv .

3.3.5. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā saņemšanas punktā.

3.3.6. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu saņemšanas punktu u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti.

3.3.7. Pārdevējs piegādā Pircējam preces 1 – 4 darba dienu laikā. Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs nekavējoties sazinās ar Pircēju un saskaņo piegādes laiku.

3.3.8. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikus Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

3.3.9. Ja preču saņemšanas laikā Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas jāpaziņo Pārdevējam www.wowgames.lv norādītajām kontaktpersonām. Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un piegādātās preces atbilst pasūtījumam.

4. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

4.1. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

4.2. Attiecībā uz nopirktām precēm atbildība pāriet pie Jums preču piegādes brīdī un pēc šī brīža mēs neuzņemamies nekādu atbildību par preču bojājumu, nozaudēšanu vai iznīcināšanu, izņemot gadījumus, ja prece ir piegādāta jau bojāta veidā vai ir kļūdaini vai nepareizi piegādāta.

5. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atdošana atpakaļ

5.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma (preču pirkuma www.wowgames.lv ) 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

5.1.1. tiek piegādātas preces, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir neaizstājamas lietas, vai pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

5.1.2. citos likumā paredzētajos gadījumos.

5.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs uzraksta un paraksta iesniegumu par atteikumu, pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, un nosūta Pārdevējam uz šādu adresi: Pērnavas iela 28-30, Jelgava, Latvija,LV-3004.

5.3. Pircējs 7 (septiņu) darbadienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdod preci (ja tā ir piegādāta) Pārdevēja adresi (Pērnavas iela 28-30, Jelgava, Latvija,LV-3004).

5.4. Pārdevējs atmaksā preces cenu, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, desmit darbdienu laikā pēc preces pieņemšanas. Piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

5.5. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu, lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

5.6. Prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, kā arī pašu neatbilstošu preci Pircējs iesniedz, ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” Pārdevēja juridiskā adresē (Pērnavas iela 28-30, Jelgava, Latvija,LV-3004).

5.7. Izdevumus preču nogādei līdz Pārdevēja juridiskam adresim sedz Pircējs (izņemot, preces, kas neatbilst līguma noteikumiem).

Корзина

Корзина пуста.